Card image cap

簡肇聰 警員

43.12.28

英烈事蹟:

故警員簡肇聰原係服務於新莊分局新莊派出所,於七十年三月二十四日因查緝刑案、執行公務時,突遭歹徒奪槍射殺槍擊,不治殉職身亡。

我要獻花/獻樂

獻花/獻樂記錄